Eklipse

Jessa Doydora

8 minutes, 34 seconds

Magdamag na nagbanat ng buto ang magsasaka sa kalupaan na tagtuyot ang tanging ibinibigkas ngunit habang siya’y patuloy na naging masigasig, tila ba’y naisahan pa siya ng matsing.

Copyright © 2024 Gawad Alternatibo. All rights reserved.